Skip navigation EPAM
CONTACT US

EPAM Acquires ENGINIETY, Enhancing Digital Commerce Technology Capabilities

Press Release

EPAM Acquires ENGINIETY, Enhancing Digital Commerce Technology Capabilities

EPAM Acquires ENGINIETY, Enhancing Digital Commerce Technology Capabilities


Strengthening EPAM’s full-service commerce delivery for global adaptive enterprises 

NEWTOWN, PA., Jan. 25, 2022 —

WHAT: EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM), a leading digital transformation services and product engineering company, today announced the acquisition of ENGINIETY, a full-service commerce technology delivery firm, including specializations in SAP Commerce Cloud capabilities.

To learn more about how EPAM reimagines & transforms commerce platforms, visit epam.com/our-work/.

WHY: The acquisition of ENGINIETY further expands EPAM’s capabilities to deliver end-to-end solutions for designing and building sophisticated commerce platforms.

Guided by the principles of engineering, ENGINIETY’s specialties and expertise include:

 • Extensive technological knowledge and expertise in compound platforms—Transactional E-Commerce, Product Information Management, Digital Experience Platforms (DXP & CMS) and Digital Asset Management.
 • Efficient and innovative, full-service commerce delivery—consulting and advisory on leading software platforms and tools including SAP Commerce Cloud (Hybris), commercetools, composable commerce, headless frameworks, application support and DevOps.
 • Customers include Vision Express, Nikon, Play and TUI.

WHO:

 • Global enterprises that want to achieve more with their commerce platform.
 • IT professionals looking to help customers transform digitally and create scalable, future-proof system architecture can learn more at epam.com/careers.

WHERE: Poland

Dentons acted as legal counsel to EPAM in the acquisition of ENGINIETY.

About EPAM Systems

Since 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) has leveraged its advanced software engineering heritage to become the foremost global digital transformation services provider – leading the industry in digital and physical product development and digital platform engineering services. Through its innovative strategy; integrated advisory, consulting and design capabilities; and unique ‘Engineering DNA,’ EPAM’s globally deployed hybrid teams help make the future real for clients and communities around the world by powering better enterprise, education and health platforms that connect people, optimize experiences, and improve people’s lives. Selected by Newsweek as a 2021 Most Loved Workplace, EPAM’s global multi-disciplinary teams serve customers in more than 40 countries across five continents. As a recognized leader, EPAM is listed among the top 15 companies in Information Technology Services on the Fortune 1000 and ranked as the top IT services company on Fortune’s 100 Fastest-Growing Companies list for the last three consecutive years. EPAM is also listed among Ad Age’s top 25 World’s Largest Agency Companies and in 2020, Consulting Magazine named EPAM Continuum a top 20 Fastest-Growing Firm. Learn more at www.epam.com and follow EPAM on Twitter and LinkedIn​. 

About ENGINIETY

ENGINIETY leverages commerce technology to the best advantage of business. Driven by strong engineering values and built on unique team expertise, ENGINIETY delivers commerce technology for European market leaders. ENGINIETY is your trusted partner in designing, building, and maintaining complex commerce platforms with a clear goal of advancing your business. ENGINIETY provides support to evaluate, choose and implement commerce, PIM, DXP, CMS and DAM solutions to build up a consistent, flexible and future-proof system architecture. To learn more about our success stories, please visit www.enginiety.com/ or follow us on Linkedin

Forward-Looking Statements

This press release includes statements which may constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions and the factors discussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings with the Securities and Exchange Commission. EPAM undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as may be required under applicable securities law.

EPAM przejmuje ENGINIETY, zwiększając swój potencjał dostarczania rozwiązań e-commerce


Wzmocnienie kompleksowej oferty rozwiązań EPAM dla globalnych przedsiębiorstw adaptacyjnych

NEWTOWN, PA., USA, Jan. 25, 2022 —

EPAM Systems (NYSE: EPAM), wiodący dostawca usług transformacji cyfrowej i inżynierii produktów, ogłosił dziś nabycie ENGINIETY, firmy dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla handlu, specjalizującej się m.in. w Chmurze SAP.

Więcej informacji o podejściu EPAM do przekształcania i transformacji platform sprzedażowych można znaleźć na stronie: epam.com/our-work/.

Nabycie ENGINIETY poszerza możliwości EPAM w zakresie projektowania i budowy kompleksowych platform sprzedażowych.

Doświadczenie i specjalizacja ENGINIETY, zdobyte w oparciu o najlepsze praktyki inżynieryjne, obejmują:

 • rozległą wiedzę technologiczną w obszarach: Transactional E-Commerce, Product Information Management (PIM), Digital Experience Platforms (DXP & CMS) and Digital Asset Management (DAM),
 • dostarczanie wydajnych, innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań sprzedażowych – doradztwo
  w zakresie technologii i narzędzi, w tym SAP Commerce Cloud (Hybris), commercetools, composable commerce, headless frameworks, Application Support i DevOps,
 • współpracę z takimi klientami jak m.in. Vision Express, Nikon, Play i TUI.

DLA KOGO:

 • Globalne przedsiębiorstwa poszukujące możliwości zwiększenia efektywności swoich platform sprzedażowych
 • Profesjonaliści IT poszukujący możliwości współtworzenia rozwiązań wspierających klientów w procesie transformacji cyfrowej i tworzeniu skalowalnych, przyszłościowych systemów, mogą dowiedzieć się więcej na: epam.com/careers.

KRAJ: Polska

Doradcą EPAM w procesie akwizycji ENGINIETY była kancelaria Dentons. 

O EPAM Systems

Powstała w 1993 roku firma EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), wykorzystując swoje zaawansowane doświadczenie w inżynierii oprogramowania, stała się czołowym dostawcą usług transformacji cyfrowej na świecie i liderem w zakresie rozwoju cyfrowych i fizycznych produktów oraz usług digital platform engineering. Dzięki innowacyjnemu doradztwu strategicznemu, zintegrowanemu z szerokimi możliwościami konsultingowymi i projektowymi, a także unikalnemu "Inżynieryjnemu DNA" firmy, zespoły hybrydowe EPAM oferują klientom i społecznościom na całym świecie rozwiązania przyszłości, które wspierają rozwój przedsiębiorstw, edukacji i ochrony zdrowia oraz łączą ludzi i poprawiają jakość ich życia. Globalne, interdyscyplinarne zespoły firmy, wyróżnionej w 2021 przez Newsweek tytułem Most Loved Workplace, obsługują klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach. Jako uznany lider rynku, EPAM znalazł się na liście 15 czołowych dostawców usług IT publikowanej przez Fortune 1000, a przez ostatnie trzy lata zajmuje pierwszą pozycję w rankingu topowych firm IT w zestawieniu Fortune 100 najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. EPAM figuruje również na liście 25 Największych Agencji na świecie, opublikowanej przez Ad Age, a w 2020 roku Consulting Magazine umieścił EPAM Continuum w zestawieniu 20 najszybciej rozwijających się firm. Dowiedz się więcej na www.epam.com i śledź profile EPAM na Twitterze i LinkedIn

O ENGINIETY

Firma ENGINIETY wykorzystuje technologie commerce do budowania przewag biznesowych klientów. Kierowana silnymi wartościami inżynierskimi i zbudowana na unikalnej wiedzy zespołu, ENGINIETY dostarcza rozwiązania commerce dla liderów rynku europejskiego. ENGINIETY to Twój zaufany partner w projektowaniu, budowaniu i utrzymywaniu złożonych platform handlowych, dzięki którym zrealizujesz cele rozwojowe Twojej firmy. ENGINIETY zapewnia wsparcie w zakresie oceny, wyboru i wdrażania rozwiązań commerce, PIM, DXP, CMS i DAM w celu zbudowania spójnej, elastycznej i przyszłościowej architektury systemowej. Aby dowiedzieć się więcej o naszych historiach sukcesu, odwiedź www.enginiety.com/ lub obserwuj nasz profil na LinkedIn

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu przepisów o "bezpiecznej przystani" (Safe Harbour) ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform At of 1995). Jako dotyczące zdarzeń przyszłych i oparte na pewnych założeniach, oświadczenia takie obarczone są ryzykiem i mogą okazać się nieprecyzyjne lub niedokładne. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki  będą istotnie różnić się od przedstawionych w niniejszej informacji obejmują w szczególności ogólne warunki ekonomiczne oraz inne czynniki omówione w naszym Rocznym Raporcie w formularzu 10-K, a także innych dokumentach przedkładanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma EPAM nie jest zobowiązana do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek „stwierdzeń dotyczących przyszłości”, czy to na skutek pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych przyczyn, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to być wymagane na mocy obowiązującego prawa.

FEATURED STORIES