Skip navigation EPAM
CONTACT US

Beautiful Minds – A Story about Technology, Mathematics and the Future

In the News

BNT Bulgaria – by Boyko Vasilev

Beautiful Minds – A Story about Technology, Mathematics and the Future

Tune in to this insightful TV interview on the Bulgarian National Television, featuring Mihaela Paparinova, a driven Data Analytics student from Sofia University, who shares her educational journey and her experience as an intern at EPAM Bulgaria.

Joining the conversation is Vladimir Nachev, EPAM Bulgaria’s Country Head, who sheds light on the Company’s long-term commitment to nurturing young Bulgarian university talent.

Watch the interview here. (Interview is in Bulgarian)

Discover how we support young talent like Mihaela with engaging projects and exciting opportunities, showcasing how collaboration between Bulgaria's universities and the IT business can create a bright future for young university graduates: www.epam.com/careers/job-listings?country=Bulgaria

Красиви умове – история за технологии, математика и бъдеще

Гледайте вдъхновяващото интервю по Българската национална телевизия, в което участва Михаела Папаринова, студентка в програмата „Анализ на данни“ на Софийския университет. В него тя споделя за образователния си път и опита си като стажант в EPAM България.

Към разговора се присъединява и Владимир Начев, Country Head на EPAM България, който разказва повече за дългосрочния ангажимент на компанията да подкрепя българските таланти в университите.

Гледайте интервюто тук.

Открийте как подкрепяме млади таланти като Михаела с ангажиращи проекти и вълнуващи възможности, показвайки как сътрудничеството между университетите в страната и ИТ бизнеса може да създаде светло бъдеще за студентите: www.epam.com/careers/job-listings?country=Bulgaria

FEATURED STORIES