Skip navigation EPAM
CONTACT US

Five Ways to Integrate the Metaverse into Your Strategy

In the News

Emerce – by Ward de Kruijff

Five Ways to Integrate the Metaverse into Your Strategy

People talk a lot about Web3 and the metaverse, but what will that world look like and when is 'later'? You can roughly distinguish five ways in which companies can use Web3 and the metaverse in the future.

Together with the hype cycle surrounding NFTs, the word 'metaverse' is probably a trending topic on Twitter and in the Dikke Van Dale. Both NFTs and the metaverse have many proponents and certainly the necessary skeptics. In any case, the metaverse is a vision of the future that is underway and does not currently exist.

The next iteration of the Internet, Web3, will underpin what will eventually become the metaverse, and the building blocks for the decentralized web and metaverse will be rapidly evolving technologies. Blockchain, NFTs, AI, AR, VR, MR, XR, 5G, Computer Vision, IoT, 3D gaming, edge computing, etc. Success in Web3 and the metaverse will fall or stand with the amalgamation of social media, digital, and the virtual and the physical world on blockchain.

Read the full article here: (Article opens in Dutch)

Driven by the convergence of NFTs, blockchain, cryptocurrencies, digital twins and more, the technological backbone of the metaverse is already a reality. Find out more here

Vijf gebieden waarvoor je de metaverse kunt gebruiken in je strategie

Er wordt wat afgepraat over Web3  en de metaverse, maar hoe gaat die wereld er straks uitzien en wanneer is ‘straks’? Je kunt grofweg vijf manieren onderscheiden waarop bedrijven Web3 en de metaverse straks kunnen inzetten.

Samen met de hype-cycle rondom NFTs is het woord ‘metaverse’ waarschijnlijk trending onderwerp op Twitter en in de Dikke Van Dale. Zowel NFTs als de metaverse kennen veel voorstanders en ook zeker de nodige sceptici. De metaverse is in ieder geval een toekomstvisie die onderweg is en momenteel nog niet bestaat.

De volgende iteratie van het internet, Web3, zal ten grondslag liggen aan wat uiteindelijk de metaverse gaat vormen en de bouwstenen voor het gedecentraliseerde web en de metaverse bestaan uit technologieën die zich razendsnel ontwikkelen. Blockchain, NFT’s, AI, AR, VR, MR, XR, 5G, Computer Vision, IoT, 3D gaming, edge computing, etc. Succes in Web3 en de metaverse zal vallen of staan met de samensmelting van sociale media, digital, en de virtuale en de fysieke wereld op blockchain.

Lees hier het volledige artikel:

Gedreven door de convergentie van NFT's, blockchain, cryptocurrencies, digitale tweelingen en meer, is de technologische backbone van de metaverse al een realiteit. Lees hier meer:

FEATURED STORIES